lavfrekventlyd.dk - Støj skader.

Forskning om lavfrekvent lyd

VidenOmVind har i forbindelse med at Mariana Alves-Pereira har været i Danmark og fortælle om infralyd og lavfrekvent lyd, rundsendt en mail til byråd i Danmark der fremstiller hende som uærlig, og at hendes forskning ikke har hold i virkeligheden. Til dette formål trækker de på og henviser til en række forskere og deres udtalelser.

Der er udarbejdet et svar til den information som VidenOmVind spreder, og dette kan du læse her: Notat_svar_VidenOmVind_angreb_Mariana _Alves.pdf